Läraruppdrag

Åren 2008 – 2014 undervisade jag regelbundet på konsultbasis åt mf Gruppen. Mina elever var blivande Lic Kostrådgivare i Stockholm, Malmö, Göteborg, Nerja Spanien samt blivande Lic Personlig Tränare.

2015-2016 läraruppdrag för Anna Hallén Utbildningar AB på Lic Livsstilskonsult.

2016: startar min egen utbildning Dipl Hormonterapeut