Nya datalagen – GDPR

I maj 2018 träder nya regler i kraft vad gäller hantering och lagring av känslig och personlig information om dig och din hälsostatus. Jag håller mig självklart uppdaterad kring möjliga lösningar för min verksamhet vad gäller mailkryptering, lagring, hantering av e-post adresser till nyhetsbrev mm för att följa den nya lagen.

Den nya lagen kommer ställa stora krav på den enskilda terapeuten samtidigt som jag tycker att förändringarna är bra och att vi får tydliga direktiv. Sjukvården har ju sedan länge haft ett strikt reglemente att följa, detsamma ska gälla oss som arbetar med funktionell medicin och förebyggande hälsovård.