Läraruppdrag

Åren 2008 – 2014 undervisade jag regelbundet på konsultbasis åt mf Gruppen. Mina elever var blivande Lic Kostrådgivare i Stockholm, Malmö, Göteborg, Nerja Spanien samt blivande Lic Personlig Tränare.